De Rekenhulp

Werkwijze

 

Het uitgangspunt voor mijn berekeningen is je financiële situatie op dit moment. Daarbij gaat het om je vermogen (financieel vermogen, eventueel onroerend goed, eventuele pensioenaanspraken),  je inkomen en je bestedingen. Als je je inkomen gaat verlagen, moet of je vermogen hoog genoeg zijn of moet je wellicht ook je bestedingspatroon aanpassen.

We beginnen dus met de huidige situatie, ik noem dat het basispad. Daarvoor heb ik gegevens nodig over je financiële positie op dit moment. Uiteraard ga ik heel zorgvuldig met die gegevens om, ik gebruik die alleen voor de doorrekening van je plan. Aan de hand van de gegevens die je levert, maak ik een voorspelling voor de ontwikkeling van je netto inkomen en je vermogen in de toekomst.

Vervolgens kan ik voor je doorrekenen wat je maar wilt. Dat kan zijn: minder werken, helemaal stoppen met werken, je pensioen eerder laten uitkeren, je hypotheek aanpassen, je huis verkopen. Ik reken de financiële gevolgen door, ten opzichte van het basispad dat eerder is doorgerekend. Je kunt dan zien wat de financiële gevolgen zijn van je plan. Is dat te drastisch, dan kan je het beter niet doen. Maar misschien kom je door de berekeningen op een ander idee. En misschien zijn de gevolgen wel drastisch, maar is je financiële vermogen toch voldoende om niet in de rode cijfers te komen. Dan is het zaak om te kiezen wat belangrijker is: tijd en gezondheid, of geld.